فرمول اسید کربنیک

فرمول اسید کربنیک

اسید کربنیک یکی از مواد شیمیایی نسبتا با اهمیت می باشد که دارای برخی کاربرد های خاص است. به منظور دریافت برخی اطلاعات در مورد این اسید نظیر فرمول اسید کربنیک و کاربرد های آن, سایت پارس شیمی را دنبال نمایید.

فرمول اسید کربنیک

اسید کربنیک یکی از انواع اسید های ضعیف می باشد که پایه اصلی در تولید آن, گاز دی اکسید کربن است. این اسید را اسید تنفسی نیز می نامند زیرا تنها اسیدی است که ریه های موجودات زنده خارج می شود. فرمول اسید کربنیک به صورت H2CO3 می باشد. به منظور تولید آن باید گاز کربنیک را در دما و فشار مشخصی از درون آب عبور داد :

CO2 +H2O ⇌ H2CO3

اسید کربنیک به عنوان ماده اصلی در تولید صنعتی کربنات سدیم محسوب می شود و از این جهت دارای ارزش زیادی است زیرا کربنات سدیم به صورت بسیار گسترده ای در صنایع بسیار زیادی مورد استفاده قرار می گیرد. اسید کربنیک یکی از مواد شیمیایی نسبتا با اهمیت می باشد که در دارای برخی کاربرد های خاص است. به منظور دریافت برخی اطلاعات در مورد این اسید نظیر فرمول اسید کربنیک و کاربرد های آن, سایت پارس شیمی را دنبال نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر