فرآیند تولید اکسید روی

فرآیند تولید اکسید روی

به منظور آشنایی با فرآیند تولید اکسید روی به روش های مختلفی که این ماده از طریق آن ها تولید می گردد, سایت پارس شیمی را دنبال نمایید.

فرآیند تولید اکسید روی

فرآیند تولید اکسید روی

اکسید روی دارای فرمول شیمیایی ZnO می باشد و تشکیل شده از اتم های فلز روی و اکسیژن است. از آنجا که اکسیژن به وفور در محیط وجود دارد, بنابراین اکثر روش های تولید اکسید روی بر این مبنا قرار داده شده که فلز روی تبخیر شده و یا در شرایط امتزاج با اکسیژن قرار گیرد. 

فرآیند تولید اکسید روی تشکیل شده از روش های مختلفی می باشد از جمله روش مستقیم که آن را آمریکایی می نامند و روش غیر مستقیم که روش فرانسوی نیز نام دارد, روش شیمیایی مرطوب و روش آزمایشگاهی که هر یک برای کاربرد در صنایع مختلفی می باشند

به منظور آشنایی با فرآیند تولید اکسید روی به روش های مختلفی که این ماده از طریق آن ها تولید می گردد, سایت پارس شیمی را دنبال نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر