عوارض سود سوز آور

عوارض سود سوز آور

اگر شما از جمله افرادی می باشید که به هر شکلی با سود سوزآور سروکار دارید چه به ضرورت شغل و چه دلایل دیگر باید با عوارض سود سوز آور آشنا شوید تا در هنگام کار با این ماده سوزاننده دچار سوختگی و یاا  مشکلات ناشی از تماس با آن نگردید 

عوارض سود سوز آور

سود سوز آور Caustic Soda همان گونه که از نام آن پیدا است یک ماده سوزاننده و خورنده است که می تواند بر روی بدن انسان و حیوان و هم برر روی فلزات مختلف تاثیر گذار باشد

 

عوارض سود سوز آور

عوارض سود سوز آور شامل ایجاد سوختگی هایی بر روی پوست بدن می باشد که میزان این صدمات بر اساس میزان تماس بدن با سود سوزآور است. همچنین تنفس بخارات ناشی از محلول سود سوز آور مایع در دمای بالا می تواند سبب ایجاد مشکلاتی برای سیستم تنفسی شود. دیگر ضرری که تماس با آن ایجاد می نماید ایجاد صدمات شدید چشم می باشد که شدت آن می تواند به حدی باشد که موجب نابینایی شود

 

بررسی عوارض سود سوز آور

اگر شما از جمله افرادی می باشید که در به هر شکلی با سود سوزآور سروکار دارید چه به ضرورت شغل و چه دلایل دیگر باید با عوارض سود سوز آور آشنا شوید تا در هنگام کار این ماده سوزاننده دچار سوختگی و یا مشکلات ناشی از تماس با آن نگردید 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر