طرز تهیه ی سدیم هیدروکسید

طرز تهیه ی سدیم هیدروکسید

برای آشنایی با طرز تهیه ی سدیم هیدروکسید یا سود پرک و روش های مختلفی که برای تولید آن وجود دارد و فروش سود پرک سایت پارس شیمیی را مطالعه نمایید

طرز تهیه ی سدیم هیدروکسید

روش های مختلفی در برای تولید محلول سدیم هیدروکسید وجود دارد که هر یک برای منظور خاصی و با خلوص و کیفیت مشخصی تولید می شود

 

طرز تهیه ی سدیم هیدروکسید

 یکی از روش های تولید سدیم هیدروکسید که برای مصارف آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد به این صورت است که فلز خالص سدیم را درون آب قرار داده و دمای آب را به صورت تدریجی افزایش می دهند. در مرحله بعد گاز هیدروژن به درون محلول دمیده می شود تا سود پرک شکل گیرد.

دیگر روش تولید سدیم هیدروکسید روشی به نام کل آلکالی می باشد که برای تولید Sodium Hydroxide در حجم صنعتی استفاده می شود. این روش از طریق تجزیه نمک صنعتی به روش الکترولیز تولید می شود.

 

طرز تهیه ی سدیم هیدروکسید

برای آشنایی با طرز تهیه ی سدیم هیدروکسید یا سود پرک و روش های مختلفی که برای تولید آن وجود دارد و فروش سود پرک سایت پارس شیمی را مطالعه نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر