طرز تهیه هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال

طرز تهیه هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال

پارس شیمی | عرضه و فروش سود سوز آور مایع با فرمول شیمیایی NaOH به صورت مایع 50 درصد در بشکه 220 لیتری و سود پرک 99 درصد در بستهه بندی کیسه 25 کیلویی برای مصرف در صنایع داخلی و امور صادراتی وو آشنایی با طرز تهیه هیدروکسید سدیم 0.11 نرمال در سایت پارس شیمی

طرز تهیه هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال

یکی از کاربرد های هیدروکسید سدیم یا سود پرک در خنثی سازی انواع اسید ها و نیز اکسید های اسیدی است. سوختن سوخت های فسیلیی مانند ذغال سنگ موجب تولید اکسید های اسیدی مانند اکسید سولفور SO2 می شود که سبب تولید گاز های گلخانه ای شده و برای محیط زیست بسیار آلاینده می باشد. همچنین استخراج نفت خام نیز موجب آزاد شدن همین گاز سمی می گردد. برای خنثی نمودن اثر این گاز ها از محلول هیدروکسید سدیم یا سود سوز آور استفاده می شود. دیگر دلایل فروش سود پرک در متعادل سازی pH گل حفاری مورد استفاده در استخراج چاه های نفت است.

پارس شیمی, عرضه و فروش سود سوز آور مایع با فرمول شیمیایی NaOH به صورت مایع 50 درصد در بشکه 220 لیتری و سود پرک 99 درصد در بستهه بندی کیسه 25 کیلویی برای مصرف در صنایع داخلی و امور صادراتی وو آشنایی با طرز تهیه هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال در سایت پارس شیمی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر