طرح تولید سولفات آلومینیوم

طرح تولید سولفات آلومینیوم

چنانچه تمایل دارید تا با طرح تولید سولفات آلومینیوم یا زاج سفید آشنا شوید و یا اطلاعات لازم در مورد کاربرد ها و مصارف این ماده و همچنین شرایط فیزیکی و شیمیایی آن را کسب نمایید, سایت پارس شیمی را مطالعه فرمایید.

طرح تولید سولفات آلومینیوم, aluminium sulfate, سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم ماده ای سنتز شده می باشد که با خلوص متفاوت تولید می گردد و کاربرد های متفاوتی دارد. مهم مصرف سولفات آلومینیوم 17 درصد در تصفیه آب و فاضلاب است زیرا آلومینا دارای خاصیت انعقادی بوده و در صورتی که به آب اضافه گردد, با جمع نمودن ذرات ریز معلق در آب, ته نشین می شود. سولفات آلومینیوم دارای اسامی دیگری همچون آلوم, کیک آلوم, آلوم کاغذ سازی و آلومینیوم سولفات بوده و کاربرد های گسترده ای در تولید کاغذ و مقوا و کارتن دارد. سولفات آلومینیوم از نظر فیزیکی به صورت جامدی سفید رنگ است و به راحتی در آب حل می شود. از نظر شیمیایی نیز دارای خاصیت ضعیف اسیدی بوده و اندکی خورندگی دارد.

چنانچه تمایل دارید تا با طرح تولید سولفات آلومینیوم یا زاج سفید آشنا شوید و یا اطلاعات لازم در مورد کاربرد ها و مصارف این ماده و همچنین شرایط فیزیکی و شیمیایی آن را کسب نمایید, سایت پارس شیمی را مطالعه فرمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر