شرکت کربنات مراغه

شرکت کربنات مراغه

شرکت کربنات مراغه با تولید سالیانه هزاران تن کربنات سدیم در جهت تامین نیاز بازار ایران و کشور های منطقه قدم های بلندی بر می دارد. به منظور خرید کربنات سدیم مراغه با بخش بازرگانی تماس حاصل فرمایید.

شرکت کربنات مراغه

شرکت کربنات مراغه قادر به تولید کربنات سدیم در دو کلاس سبک و سنگین است. این دو از نظر شیمیایی تفاوت خاصی با هم نداشته و هر دو دارای فرمول شیمیایی Na2CO3 می باشند. تفاوت عمده ی سودا اش سبک و سنگین در حالت فیزیکی آن ها است. کربنات سنگین در حقیقت از هیدراته شدن کربنات سبک به دست می آید و دارای حالت گرانوله و دانه بندی درشت است اما نوع سبک آن به صورت پودری سفید رنگ می باشد. در حدود 45 درصد کربنات سدیم تولید شده برای تولید شیشه مصرف می شود. شرکت کربنات مراغه با تولید سالیانه هزاران تن کربنات سدیم در جهت تامین نیاز بازار ایران و کشور های منطقه قدم های بلندی برمی دارد. به منظور خرید کربنات سدیم مراغه با بخش بازرگانی تماس حاصل فرمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر