سولفات منیزیوم

سولفات منیزیوم

کود شیمیایی سولفات منیزیوم به عنوان یکی از ریزمغذی های کشاورزی برای تقویت خاک و افزایش و کمی و کیفی محصول مورد استفاده قرار می گیرد.

سولفات منیزیوم, فروش سولفات منیزیوم, قیمت سولفات منیزیوم, خرید سولفات منیزیوم, تولید سولفات منیزیوم, کود سولفات منیزیوم, کود شیمیایی سولفات منیزیوم, پودر سولفات منیزیوم,

منیزیوم یکی از عناصر مورد نیاز گیاه می باشد که برای تولید کلرفیل و انجام عمل فتوسنتز ضروری می باشد. این عنصر در خاک وجود دارد ولی در مناطقی که دارای خاک شور و یا آهکی هستند برای گیاه قابل جذب نیست بنابراین با اسید شویی آن به وسیله اسید سولفوریک, سولفات منیزیوم تولید می شود که به علت دارا بودن گوگرد در ترکیب خود قادر به کاهش pH خاک بوده و در نتیجه امکان جذب آن توسط ریشه گیاه فراوهم می شود.

کود شیمیایی سولفات منیزیم را می توان هم در ترکیب با دیگر کود ها در هنگام شخم استفاده نمود و هم به صورت محلول در آب به وسیله انواع سیستم های آبیاری مصرف کرد. این ماده علاوه بر اینکه به عنوان کود کشاورزی مصرف می شود همچنین دارای کاربرد های دیگری هم هست که عبارتند از : 

-  به عنوان خوراک دام و طیور

-  در صنایع پتروشیمی برای حفاری چاه های نفت

-  تولید الکل و خمیر مایه

-  صنایع داروسازی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر