سولفات منگنز فروش

سولفات منگنز فروش

پارس شیمی | واردات و فروش سولفات منگنز فروش سایر کود های سولفات نظیر سولفات آهن, سولفات آمونیوم و ... با کیفیت و قیمت عالی در بسته بندی استاندارد و با امکان حمل به کلیه شهر های کشور

سولفات منگنز فروش

فروش سولفات منگنز به عنوان یک کود شیمیایی به منظور استفاده در بخش کشت و زرع انجام می گیرد. استفاده سولفات منگنز به دلیل تامین عنصر منگنز Mn در گیاهان و تنظیم اسیدیته خاک می باشد. وجود این عنصر برای ادامه حیات گیاه ضروری است زیرا موجب تحرک و فعالیت آنزیم ها شده و در انجام فرایند فتوسنتز که نفش تنفسی برای گیاه دارد مشارکت می نماید. اگر ریشه گیاه به منگنز دسترسی نداشته باشد سبب زرد شدن برگ ها و توقف رشد برگها و شاخه های جدید می شود و محصول به دست آمده نیز از نظر کیفیت دچار مشکلات اساسی خواهد شد.

واردات و فروش سولفات منگنز فروش سایر کود های سولفات نظیر سولفات آهن, سولفات آمونیوم و ... با کیفیت و قیمت عالی در بسته بندی استاندارد و با امکان حمل به کلیه شهر های کشور

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر