سولفات منگنز msds

سولفات منگنز msds

به منظور آشنایی با اطلاعات فنی و ایمنی سولفات منگنزسولفات منگنز msds ) و آشنایی با کاربرد ها و موارد استفاده این ماده و همچنین روش های تولید و نوع بسته بندی آن با سایت پارس شیمی همراه شوید.

سولفات منگنز msds

سولفات منگنز msds

1- کمک های اولیه
در صورت استنشاق:    به سرعت به محلی که دارای هوای آزاد می باشد منتقل شوید
در صورت تماس با پوست:    با آب شسته شود 
در صورت تماس با چشم:    به مدت ربع ساعت با آب زیاد شستشو داده شود
درصورت بلع:    آب زیادی نوشیده شود

2- اطفا ء حریق
سولفات منگنز ماده آتش زایی نیست

3- حفاظت زیست محیطی:
مانند سایر کود های شیمیایی باید مانع از ورود آن به آب های محیط زیست شد 

4- حمل و نقل و انبار داری
حمل و نقل:   در کنار حلال ها حمل نشود
نگهداری:   در محل خشک و خنک و به دور از رطوبت نگهداری شود

به منظور آشنایی با اطلاعات فنی و ایمنی سولفات منگنزسولفات منگنز msds ) و آشنایی با کاربرد ها و موارد استفاده این ماده و همچنین روش های تولید و نوع بسته بندی آن با سایت پارس شیمی همراه شوید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر