سولفات آهن در درمان کمبود آهن درختان میوه

سولفات آهن در درمان کمبود آهن درختان میوه

در سال های 1391 تا 1392 تحقیقی تحت عنوان "تزریق کود سولفات آهن در خاک به منظور درمان کمبود آهن در درختان میوه" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام شد. این آزمایش در یک باغ هلو و در شهرستان شهریار صورت گرفت. در این آزمایش ، کود سولفات آهن به تنهایی و همچنین به همراه اسید سولفوریک به خاک تزریق شد و تفاوت کود سولفات آهن با کود کلات آهن نیز ارزیابی گردید. برای بررسی نتایج آزمایش ، از وسیله کلروفیل متر به منظور محاسبه شدت سبزی برگ ها استفاده شد.

 سولفات آهن, کود سولفات آهن, سولفات آهن pdf, فروش سولفات آهن, قیمت سولفات آهن, تولید سولفات آهن, خرید سولفات آهن,

این آزمایش نشان داد که استفاده همزمان سولفات آهن به همراه مواد آلی و اسید سولفوریک می تواند نتیجه ای در حد کود کلات آهن داشته باشد. حتی مشخص شد استفاده از کود کلات آهن می تواند غلظت عنصر منگنز که مورد نیاز گیاهان است را در خاک به صورت شدیدی کاهش دهد در صورتی که استفاده از سولفات آهن چنین تاثیر زیان آوری ندارد. در علوم کشاورزی ، کاهش میزان منگنز در برگ گیاهان یک امر اثبات شده است در صورتی که این اتفاق در صورت مصرف کود سولفات آهن پیش نمی آید. برای بررسی هر چه بهتر مصرف سولفات اهن ، میزان کلروفیل برگ در اوایل سال که میزان زردی برگ به اوج خود می رسد اندازه گیری شد. با این وجود سبزی برگ ها تداوم نشان داد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که کود سولفات آهن ارزان قیمت ، جایگزین مناسبی برای کود گران قیمت کلات آهن است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر