سود گرانول عرب

سود گرانول عرب

پارس شیمی | واردات و فروش انواع سود سوز آور از جمله سود سوز آور مایع و سود پرک 99 درصد و سود گرانول عرب برای استفاده در کلیه صنایع کشور و همچنین عرضه کاستیک سودا همراه با برگه آنالیز و SGS و برگه اطلاعات فنی و ایمنی با بهترین قیمت و کیفیت برای امور صادراتی به دیگر نقاط جهان

 سود گرانول عرب

سود سوز آور یک محصول کلرین می باشد. در تولید کاستیک سودا به ازای تولید هر تن کلر, یک تن و 100 کیلو سود کاستیک تولید می شود. همچنین 28 کیلو گرم گاز هیدروژن نیز تولید می گردد. فرمول شیمیایی سود گرانول عرب NaOH می باشد و نام علمی آن هیدروکسید سدیم یا سدیم هیدروکسید Sodium Hydroxide است.

 

فروش سود گرانول

پارس شیمی واردات کننده و فروشنده انواع سود سوز آور از جمله سود سوز آور مایع و سود پرک 99 درصد و سود کاستیک گرانوله برای استفاده در کلیه صنایع کشور و همچنین عرضه کاستیک سودا همراه با برگه آنالیز و SGS و برگه اطلاعات فنی و ایمنی با بهترین قیمت و کیفیت برای امور صادراتی به دیگر نقاط جهان

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر