سود پرک در تولید کاغذ

سود پرک در تولید کاغذ

از محلول سود پرک در کاغذ سازی به منظور خمیر سازی تکه های چوب در فرایند پالپینگ شیمیایی استفاده می شود تا هزینه های تولید را کاهش داده و اجازه مصرف مجدد مواد اولیه را بدهد. محلول سود پرک همچنین در یکی از مراحل سفید کنندگی کاغذ هم به منظور افزایش کارایی ذرات برای سفید شدن کاغذ مصرف می شود.

 سود پرک در تولید کاغذ

محلول سود پرک همچنین به منظور بازیابی کاغذ هم کاربرد دارد. زمانی که الیاف کاغذ درون محلول سود پرک قرار بگیرد موجب متورم شدن کاغذ شده و این تورم به جدا شدن جوهر از سطح کاغذ کمک می کند. دیگر دلیل استفاده از سود پرک در کارخانجات کاغذسازی ، به منظور تنظیم pH است. با استفاده از سدیم هیدروکسید تلاش می شود تا pH خمیر کاغذ در حد 8 حفظ شود. این امر به منظور حفظ هر چه بیشتر محیط زیست است. استفاده از سود پرک در کاغذ سازی به 2 قرن پیش باز می گردد. استفاده از این ماده شیمیایی سبب کاهش قابل توجه هزینه های تولید کاغذ شد و از آن پس سود پرک به عنوان یک ماده شیمیایی پر کاربرد جای خود را در زندگی صنعتی بشر باز کرد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر