سود پرک در تولید آلومینیوم

سود پرک در تولید آلومینیوم

 یکی از موارد مهم مصرف سود مایع یا محلول سود پرک در تولید و تصفیه فلز آلومینیوم است. با توجه به این که آلومینیوم موجود در طبیعت از سنگ بوکسیت استخراج می شود و بوکسیت حاوی ناخالصی های مختلفی همچون سیلیس ، اکسید آهن و تیتانیوم است بنابراین نیاز به استفاده از روش های تعریف شده ای جهت حذف این ناخالصی ها و تولید فلز خالص آلومینیوم می باشد. برای استخراج آلومینا از بوکسیت از روشی به نام "فرایند بایر" استفاده می شود.

 سود پرک در تولید آلومینیوم

مراحل تصفیه آلومینیوم با استفاده از محلول سود پرک

فرایند بایر شامل پنج مرحله کاری مختلف می باشد که ورودی آن سنگ بوکسیت معدنی و خروجی آن آلومینا یا همان اکسید آلومینیوم است. مراحل انجام فرایند عبارت است از:

  1. آلومینا با استفاده از محلول داغ سود پرک (سدیم هیدروکسید) و آهک زنده (اکسید کلسیم) از بوکسیت جداسازی می شود.
  2. محلول تولید شده به داخل مخازن تحت فشار بالا پمپ شده و حرارت دهی می شود.
  3. محلول سود پرک ، آلومینا را حل کرده و سبب ایجاد محلولی اشباء شده می گردد. سپس آلومینا شسته شده و با حرارت خشک می شود.
  4. پودر ته نشین شده ، فیلتر شده و سپس برای زدودن کاستیک سودا ، شسته می شود.
  5. بقیه ناخالصی ها هم فیلتر شده ، آلومینای خشک شده به صورت پودری سفید رنگ به دست می آید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر