سود مایع naoh

سود مایع naoh

برای آشنایی با سود مایع naoh و شناخت ویژگی ها و خصوصیات این ماده شیمیایی مفید و بررسی واکنش های آن با انواع مواد شیمیایی دیگر از قبیل اسید ها و نیز شرایط نگهداری و انبار نمودن و تغییراتی که ممکن است در صورت نگهداری نامناسب ایجاد شود و همچنین خطرات استفاده بدون احتیاط از سایت پارس شیمی دیدن نمایید

سود مایع naoh

سود مایع naoh

فرمول شیمیایی سود مایع از یون های سدیم که به صورت یون مثبت می باشد در ترکیب با یون منفی هیدروکسید ایجاد می شود به همین خاطر به آن سدیم هیدروکسید Sodium Hydroxide گفته می شود و فرمول آن به صورت سود مایع naoh است.

سود مایع naoh یک ترکیب بسیار قلیایی است و دلیل کاربرد های فراوان آن نیز به همین خاطر می باشد به طوری که سدیم هیدروکسید در کنار اسید ها را می توان پر مصرف ترین مواد شیمایی در جهان به حساب آورد.

عدد pH سود مایع 14 می باشد که این نشان از توان قلیایی بالای آن دارد به همین دلیل از سود مایع naoh برای خنثی سازی انواع اسید ها استفاده می شود که البته واکنش خنثی سازی به همراه تولید گرما و آب زیادی است.

 

سود مایع naoh

برای آشنایی با سود مایع naoh و شناخت ویژگی ها و خصوصیات این ماده شیمیایی مفید و بررسی واکنش های آن با انواع مواد شیمیایی دیگر از قبیل اسید ها و نیز شرایط نگهداری و انبار نمودن و تغییراتی که ممکن است در صورت نگهداری نامناسب ایجاد شود و همچنین خطرات استفاده بدون احتیاط از سایت پارس شیمی دیدن نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 277 کاربر