سود سوز اور زیتون

سود سوز اور زیتون

پارس شیمی | ارائه دهنده اطلاعات علمی در مورد مواد معدنی همچون آهک و گچ و کربنات کلسیم و مواد شیمیایی نظیر سود سوز آور زیتون یاا کاستیک سودا و اسید ها و باز ها و سایر مواد مورد استفاده در بخش هایی صنعتی و غیر صنعتی و آزمایشگاهی

سود سوز اور زیتون

امروزه بیشترین موادی که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند اسید ها و قلیا ها هستند. اسید سولفوریک و سود سوز آور پر مصرف ترینن مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف صنعتی میی باشند. فرمول ساختاری هیدروکسید سدیم NaOH بوده و از یون های سدیم و هیدروکسید تشکیل شده. روش های مختلفی برای تولید کاستیک سودا وجود دارد که مهم ترین آنها روش کلر آلکالی می باشد. اهمیت این روش به خاطر آن است که توسط آن می توان در حجم صنعتی و دقت نسبت بالا هیدروکسید سدیم تولید کردوز اور زیتون - سود سوزآور+زیتون

پارس شیمی | ارائه دهنده اطلاعات علمی در مورد مواد معدنی همچون آهک و گچ و کربنات کلسیم و مواد شیمیایی نظیر سود سوز آور زیتون یاا کاستیک سودا و اسید ها و باز ها و سایر مواد مورد استفاده در بخش هایی صنعتی و غیر صنعتی و آزمایشگاهی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر