سود سوز آور چیست

سود سوز آور چیست

چنانچه مایل به آشنایی با سود سوز آور می باشید و در نظر دارید تا اطلاعات مختلفی نظیر اینکه سود سوز آور چیست و چه کاربرد هایی داردد به دست آورید, سایت پارس شیمی را دنبال نمایید.

سود سوز آور چیست

سود سوز آور نوعی نمک قلیایی با خاصیت بازی بسیار قوی می باشد به طوری که pH این ماده معادل 14 بوده و جزء قوی ترین مواد قلیایی است. پرر مصرف ترین مواد شیمیایی جهان را اسید ها و باز های قوی تشکیل می دهند و سود کاستیک در کنار اسید سولفوریک پر کاربرد ترین مواد شیمیایی در دنیا می باشند. سالیانه ده ها میلیون تن سود سوز آور تولید شده و مصرف می شود. در حدود 56 درصد کل کاستیک سودا در صنعت به مصرف می رسد و ما بقی مصارف غیر صنعتی دارد. برای قرن هاست از هیدروکسید سدیم در تولید خمیر چوب استفاده می شود. استفاده از NaOH تولید کاغذ موجب سفید تر و شفاف تر شدن محصول نهایی می شود

یکی از ویژگی های هیدروکسید سدیم در خنثی سازی اکسید های اسیدی آلوده کننده اتمسفر زمین است . سوختن ذغال سنگ که بسیار هم رایج می باشد موجب تولید اکسید گوگرد می گردد که گازی سمی است و با استفاده از سود پرک می توان آن را خنثی نمود. چنانچه مایل به آشنایی با کاستیک سودا می باشید و در نظر دارید تا اطلاعات مختلفی نظیر اینکه سود سوز آور چیست و چه کاربرد هایی دارد به دست آورید, سایت پارسس  شیمی را دنبال نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر