سود سوز آور در جدول

سود سوز آور در جدول

جهت تامین و خرید سود سوز آور مایع و سود پرک کاستیک با هر نوع کیفیت و قیمتی و تحویل هر یک شهر های ایران و همچنین جهت امور صادراتی ازز وب سایت پارس شیمی استفاده نمایید.

سود سوز آور در جدول

سود سوز آور دارای اسامی مختلف تجاری و علمی می باشد که آگاهی از این اسامی برای افرادی که در این زمینه فعال هستند و یا به آن علاقه مندد می باشند ضروری است. فرمول سود سوزآور از یون های هیدروکسید و سدیم تشکیل شده و به همین دلیل به صورت NaOH است و نام علمی آن با توجه به فرمولاسیون این ماده سدیم هیدروکسید یا هیدروکسید سدیم می باشد.

همچنین نام های سود سوز آور بازاری NaOH هم بسیار متفاوت دارد از جمله:

سود کاستیک مایع, سود کاستیک پرک, سود سوز آور مایع, سود پرک 99 درصد, سود مایع 50 درصد, کاستیک سودا, سود کاستیک گرانول, سودد جامد پرک همگی نام های این ترکیب می باشند.

جهت تامین و خرید سود سوز آور مایع و سود پرک کاستیک با هر نوع کیفیت و قیمتی و تحویل هر یک شهر های ایران و همچنین جهت امور صادراتی از وب سایت پارس شیمی استفاده نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر