سوختگی با سود سوزآور

سوختگی با سود سوزآور

چنانچه مایل به دریافت اطلاعات لازم و مفید در مورد سود سوز آور مانند سوختگی با سود سوزآور و موارد ایمنی لازم در زمان کار با این مادهه شیمیایی سوزاننده و همچنین بسته بندی مناسب آن به منظور حمل و نگهداری مناسب از سایت پارس شیمی Parschemical استفاده نمایید

سوختگی با سود سوزآور

سود سوز آور یک ترکیب شیمیایی خورنده می باشد که در صورت تماس با  فلزات می تواند موجب ایجاد خوردگی هایی روی سطح آن ها شود

 

سوختگی با سود سوزآور

سوختگی با سود سوزآور به علت خاصیت سوزانندگی آن است. همان گونه که از نام این ترکیب مشخص است در صورت تماس با پوست بدن انسان و حیوان می تواند سبب سوختگی پوست و پر شده و در صورتی که با چشم تماس یابد حتی ممکن است موجب نابینایی گردد. به همین دلیل در هنگام کار با سود سوزآور باید از دستکش و عینک های محافظتی استفاده نمود و همچنین به این دلیل که سود سوزآور ماده ای ناپایدار است باید در بسته بندی کاملا ایزوله نگهداری شود تا در اثر ترکیب با عوامل محیطی تغییر فرمول ندهد.

 

سوختگی با سود سوز آور

چنانچه مایل به دریافت اطلاعات لازم و مفید در مورد کاستیک سودا مانند سوختگی با سود سوزآور و موارد ایمنی لازم در زمان کار با این ماده شیمیایی سوزاننده و همچنین بسته بندی مناسب آن به منظور حمل و نگهداری مناسب از سایت پارس شیمی Parschemical استفاده نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر