سنگ نمک معدنی

سنگ نمک معدنی

پارس شیمی | تولید و فروش سنگ نمک معدنی با کیفیت بسیار مناسب و خلوص مورد تایید برای استفاده در کارخانجات مختلف و مصرف کنندگان محترم با شرایط بسیار مناسب

سنگ نمک معدنی

سنگ نمک معدنی از معدن نمک استحصال شده و برای تولید نمک خوراکی و یا مصرف خوراک دام و یا تولید مواد صنعتی مختلف به کارخانجات ارسال می گردد.

از سنگ نمک معدنی به منظور تولید انواع نمک صنعتی در دانه بندی های مختلف سود برده می شود که از آن جمله می توان به نمک شکری, نمک حفاری, نمک پودری, نمک صدفی و غیره اشاره نمود. در صنعت از نمک برای منظور های مختلفی استفاده می گردد از جمله برای حفاری چاه های نفت و مستحکم سازی دیواره های چاه به منظور جلوگیری از ریزش, همچنین به میزان بسیار زیادی از نمک در تولید سود سوزآور استفاده می گردد.

پارس شیمی, تولید و فروش سنگ نمک معدنی با کیفیت بسیار مناسب و خلوص مورد تایید برای استفاده در کارخانجات مختلف و مصرف کنندگان محترم با شرایط بسیار مناسب

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر