سنگ نمک از کجا تهیه می شود

سنگ نمک از کجا تهیه می شود

پارس شیمی | سایت مرجع در زمینه دریافت اطلاعات مفید در زمینه نمک نظیر اینکه سنگ نمک از کجا تهیه می شود و دارای چه ویژگی ها و مشخصات فیزیکی و شیمیایی است و از آن برای استفاده در چه کاربرد ها و مصارفی سود برده می شود.

سنگ نمک از کجا تهیه می شود

سنگ نمک از کجا تهیه می شود ؟

سنگ نمک به عنوان شکل اولیه این ماده از معدن نمک استخراج می گردد. البته منبع دیگری نیز برای استحصال این ماده وجود دارد که آن هم دریا ها و دریاچه ها می باشند که آن را نمک دریا می نامند, البته نمک دریایی به صورت سنگ نمک یافت نمی شود. سنگ نمک با توجه به معدنی که از آن استحصال می گردد دارای خلوص متفاوتی بوده و ممکن است رنگ آن به صورتی یا آبی نیز تمایل پیدا نماید.

نمک دارای فرمول شیمیایی NaCl بوده و از ترکیب کلر و سدیم به وجود آمده است, دارای اسیدیته نرمال است و به راحتی در آب حل می شود.

پارس شیمی, سایت مرجع در زمینه دریافت اطلاع مفید در زمینه نمک نظیر اینکه سنگ نمک از کجا تهیه می شود و دارای چه ویژگی ها و مشخصات فیزیکی و شیمیایی است و از آن برای استفاده در چه کاربرد ها و مصارفی سود برده می شود.

 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر