سدیم هیدروکسید جامد

سدیم هیدروکسید جامد

پارس شیمی  تولید کننده و فروشنده سدیم هیدروکسید جامد و سود سوز  آور مایع

سدیم هیدروکسید جامد, فروش سدیم هیدروکسید جامد, خرید سدیم هیدروکسید جامد, قیمت سدیم هیدروکسید جامد, تولید سدیم هیدروکسید جامد, تولید کننده سدیم هیدروکسید جامد, فروشنده سدیم هیدروکسید جامد,

سود سوز آور Caustic Soda از یون مثبت سدیم و یون منفی هیدروکسید تشکیل شده است. نام آیوپاک کاستیک سودا, سدیم هیدروکسید Sodiumm Hydroxide است. نام های دیگر آن کاستیک سودا - سود پرک 99 درصد -- سود مایع 50 درصد - سدیم هیدراته و هیدروکسید سدیم است. وزن مولکولی سود سوزآور 39.9971 است و ظاهر سدیم هیدروکسید جامد به صورت سفید رنگ و پرک شده و یا گرانوله و یا پودری می باشد. سود جامد کاستیک بی بو بوده و در آب به میزان زیادی محلول می باشد. چگالی سود مایع 2.13 گرم بر متر مکعب بوده و نقطه ذوب آن 318 درجه سانتی گراد است. نقطه جوش سود مایع 1388 درجه سانتی گراد معادل با 2.530 درجه فارنهایت می باشد. سود کاستیک در آب و الکل های اتانول و متانول محلول است. در گلیسیرول نیز قابلیت حل شدن دارد. به میزان بسیار اندکی در آمونیاک هم حل می شود اما در دیگر مایعات محلول نیست. به میزان 238 گرم در اتانول حل می شود و کمتر از 139 گرم در متانول محلول است.

 

سدیم هیدروکسید جامد چیست

سود سوزآور ماده بسیار پر کاربردی است که میزان فراوانی از آن در طول سال به تولید می رسد که البته به صورت سود سوز آور مایع تهیه می شود و به نام سود مایع 50 درصد شهرت دارد. سود کاستیک مایع ماده اولیه برای تولید سدیم هیدروکسید جامد می باشد. طی فرایند تبخیر, خلوص آن افزایش پیدا کرده و تبدیل به سود پرک 99 درصد می شود.

 

کاربرد های سدیم هیدروکسید جامد

برای استفاده از سود کاستیک پرک و سود کاستیک گرانول باید ابتدا آن را در مایعی که حلال آن باشد نظیر آب, حل کرده و محلول سدیم هیدروکسید تولید کرد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر