سدیم هیدروکسید ph

سدیم هیدروکسید ph

پارس شیمی | سایت مرجع در مورد مطالعه سدیم هیدروکسید یا سود پرک ph و اسیدیته آن و دیگر ویژگی های شیمیایی و فیزیکی و موارد مصرفف و شکل ظاهری و خصوصیات شیمیایی این ترکیب پر کاربرد شیمیایی و نیزز فروش سود پرک

سدیم هیدروکسید ph

سدیم هیدروکسید pH قلیایی داشته و در حالت مایع به صورت مایعی بی رنگ و بی بو و در حالت جامد به صورت پرک و سفید رنگ می باشد و ترکیب نا پایدار دارد.

 

سدیم هیدروکسید ph

سدیم هیدروکسید ph بسیار بالایی داشته و یکی از قلیایی ترین مواد شیمیایی می باشد. pH سدیم هیدروکسید یا سود پرک برابر با 14 است وو از آن برای تنظیم اسیدیته محصولات در کارخانجات استفاده می شود.. همچنین برای خنثی سازی اسید ها و اکسید های اسیدی نیز کاربرد دارد که این امر موجب استفاده فراوان آن در صنایع پتروشیمی و استخراج نفت خاک گشته است.

پارس شیمی | سایت مرجع در مورد مطالعه سدیم هیدروکسید یا سود پرک ph و اسیدیته آن و دیگر ویژگی های شیمیایی و فیزیکی و موارد مصرف و شکل ظاهری و خصوصیات شیمیایی این ترکیب پر کاربرد شیمیایی و نیز فروش سود پرک

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر