زیتون و سود سوز آور

زیتون و سود سوز آور

پارس شیمی سایت مرجع دریافت اطلاعات فنی و عمومی و مشخصات انواع مواد شیمیایی مانند انواع اسید و باز و مواد معدنی مانند سود سوز آور و پرلیت و فسفات و کود های شیمیایی مانند آمونیوم فسفات را در سایتت پارس شیمی دنبال نمایید

زیتون و سود سوز آور

کاستیک سودا caustic soda یک ماده شیمیایی می باشد که دارای نام های دیگری چون سود سوزآور و یا سود کاستیک می باشد. سود سوز آور دارای کاربرد های زیادی در صنعت می باشد و در حدود 56 درصد از کل هیدروکسید سدیم تولید شده در جهان در بخش صنعتی استفاده می شود. بیش از یک چهار از NaOH تولید شده برای تولید خمیر کاغذ مصرف می شود. بنابراین بیشترین میزان مصرف سدیم هیدروکسید در صنعت کاغذ سازی است که علاوه بر کاهش هزینه ها در این صنعت موجب بهبود کیفیت محصول نهایی و سفید تر شدن آن می شود.

پارس شیمی سایت مرجع دریافت اطلاعات فنی و عمومی و مشخصات انواع مواد شیمیایی مانند انواع اسید و باز و مواد معدنی مانند زئولیت و پرلیت و فسفات و کود های شیمیایی مانند آمونیوم فسفات را در سایت پارس شیمی دنبال نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر