زمان مصرف کود سولفات آمونیوم

زمان مصرف کود سولفات آمونیوم

به اطلاع کشاورزان محترم می رساند برای آگاهی از زمان مصرف کود سولفات آمونیوم و روش های مصرف این کود شیمیایی به منظور اثر بخشی هر چه بهتر و صرفه جویی در میزان مصرف, بخش سولفات آومونیوم سایت پارس شیمی را دنبال نمایید.

زمان مصرف کود سولفات آمونیوم

طبق تحقیقات انجام شده مشخص گردیده است که استفاده هم زمان از کود سولفات آمونیوم و اوره برای تامین ازت خاک بسیار مفید می باشد. کود اوره در خاک ایجاد گاز NH3 می نماید که دارای تاثیر بسیار مثبتی است. اما مشکل کود اوره در هدر رفت زیاد این گاز به بخصوص در فصل گرما می باشد. استفاده از سولفات آمونیوم سبب جلوگیری از هدر رفتن گاز NH3 شده و باعث حاصلخیزی هر چه بیشتر خاک می شود. همچنین استفاده هم زمان از اوره و سولفات آمونیوم موجب کاهش میزان مصرف اوره خواهد شد. مصرف کود سولفات آمونیوم دو الی چهار هفته پیش از مصرف اوره سبب کاهش pH خاک به میزان 2/8 شده که این به دلیل جلوگیری از تبخیر گاز NH3 می باشد. وجود سولفات آمونیوم باعث افزایش 38 درصدی جذب اوره می گردد در نتیجه بهترین زمان مصرف کود سولفات آمونیوم در هنگام مصرف کود اوره است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 272 کاربر