روشهای تولید اکسید روی

روشهای تولید اکسید روی

سالانه در جهان چیزی نزدیک به یک صد هزار تن اکسید روی تولید شده و به فروش می رسد. فروش اکسید روی در طیف وسیعی از بخش های صنعتی گرفته تا صنایع غذایی وجود دارد و از آن می توان به عنوان یک ماده شیمیایی بسیار مهم و تاثیر گذار یاد کرد.

روشهای تولید اکسید روی

روشهای تولید اکسید روی

روش های مختلفی برای تولید اکسید روی یافت شده است که البته برخی از این روش ها در مرحله آزمایشی می باشد.

انواع روشهای تولید اکسید روی عبارتند از:

  • روش غیر مستقیم یا روش فرانسوی که از ذوب فلز روی در محلول گرافیت و سپس تبخیر آن در دمای بالای 907 درجه سانتی گراد و ترکیب با اکسیژن محیط به دست می آید تا ZnO حاصل می شود.
  • روش مستقیم یا روش آمریکایی که در این روش نیز فلز روی به روش خاصی تبخیر می گردد سپس به روش غیر مستقیم اکسیده شده و اکسید روی حاصل می شود.
  • روش شیمیایی مرطوب که بخش بسیار نا چیزی از میزان تولید صنعتی را تشکیل می دهد و این واکنش با محلولی آب دار از نمک خالص روی مانند کربنات روی یا هیدروکسید روی آغاز می گردد.
  • روش آزمایشگاهی که در این روش امکان تولید و فروش اکسید روی در حجم بالا, فیلم و نانو امکان  پذیر است.

سالانه در جهان چیزی نزدیک به یک صد هزار تن اکسید روی تولید شده و به فروش می رسد. فروش اکسید روی در طیف وسیعی از بخش های صنعتی گرفته تا صنایع غذایی وجود دارد و از آن می توان به عنوان یک ماده شیمیایی بسیار مهم و تاثیر گذار یاد کرد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر