روش و مقدار مصرف اسید هیومیک

روش و مقدار مصرف اسید هیومیک

ترکیبات اسید هیومیک به عنوان نوعی کود کشاورزی آلی به صورت طبیعی در خاک تجزیه می شوند. هیومیک اسید به اصلاح خاک کمک کرده و نقش مثبتی در پایدار سازی خاک و شرایط زیستی آن دارد. میزان غلظت اسید هیومیک مصرف شده در کشاورزی بستگی به نیاز خاک ، نوع خاک کشاورزی و اقلیم آب و هوایی منطقه دارد.

روش و مقدار مصرف اسید هیومیک 

میزان و نوع مصرف اسید هیومیک بر روی کیسه های آن و یا برگه های ارائه شده به همراه هیومیک اسید درج شده است. بهترین شیوه مصرف هیومیک اسید این است که در پارت ها کوچک و به دفعات استفاده شود تا اینکه به یک باره و در حجم زیادی مصرف گردد البته باید در نظر گرفت که در بعضی موارد نمی توان تکرار های زیادی داشت و باید کود دهی به صورت یک بار در هر فصل باشد. طبق بررسی های انجام شده ، با توجه به خلوص بالای اسید هیومیک پارس شیمی (65% تا 70%) میزان مورد نیاز مصرف هیومیک اسید برای زمین کشاورزی ، با توجه به نوع خاک و کمبود های آن ، در حد 50 تا 150 کیلو گرم برای هر هکتار می باشد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر