روش های تولید اکسید روی

روش های تولید اکسید روی

جهت آشنایی با انواع روش های تولید اکسید روی و کاربرد های مختلف و فراوانی که این ماده در صنایع مختلف دارویی و غذایی و صنعتی دارد و نیز ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن و فرمولاسیون و اسامی مختلف و مستعار آن, سایت پارس شیمی را پیگری نمایید.

روش های تولید اکسید روی

روش های تولید اکسید روی

روش های مختلفی برای تولید اکسید زینک وجود که عبارتند از :

روش غیر مستقیم که به روش فرانسوی نیز شهرت دارد, از تبخیر فلز روی در دمای 907 درجه سانتی گراد انجام می گیرد. سپس با اکسیژن موجود هوا واکنش داده و ZnO تشکیل می شود.

روش مستقیم یا روش آمریکایی که از تبخیر روی و ترکیب با اکسیژن به دست می آید.

روش مرطوب از طریق استفاده از محلول آبداری از نمک روی انجام می شود مانند کربنات روی یا هیدروکسید روی, سپس فیلتر و شسته شده و در دمای 800 درجه سانتی گراد کلسینه می شود.

روش آزمایشگاهی نیز که برای تولید اکسید روی در حجم کم و خلوص بالا و مصرف در مصارف آزمایشگاهی استفاده می شود و برای مصارف صنعتی مناسب نیست.

 

روش های تولید اکسید روی

جهت آشنایی با انواع روش های تولید اکسید روی و کاربرد های مختلف و فراوانی که این ماده در صنایع مختلف دارویی و غذایی و صنعتی دارد و نیز ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن و فرمولاسیون و اسامی مختلف و مستعار آن, سایت پارس شیمی را پیگری نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر