روش تولید سولفات آمونیوم

روش تولید سولفات آمونیوم

به منظور دریافت اطلاعات مختلف در مورد سولفات آمونیوم نظیر روش تولید سولفات آمونیوم و کاربرد ها و مصارف مختلفی که این ماده در صنایع متفاوت دارد و همچنین مزایای استفاده از آن در کشاورزی, سایت پارس شیمی را مطالعه نمایید.

روش تولید سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم از طریق اسید شویی آمونیاک توسط اسید سولفوریک به دست می آید و یک ماده شیمیایی با خاصیت اسیدی محسوب می گردد. روش تولید سولفات آمونیوم به این شکل است که ترکیبی از گاز آمونیاک و بخار آب به داخل راکتوری که حاوی آمونیوم سولفایت سیر شده و نیز دو تا چهار درصد اسید سولفوریک در دمای شصت درجه سانتی گراد می باشد تزریق می گردد. با اسپری نمودن سولفوریک اسید درون راکتور پر از گاز آمونیاک, سولفات آمونیوم به شکل پودر خشک به دست می آید. گرمایی که در اثر این واکنش شیمیایی تولید می شود موجب بتخیر تمام آب موجود در سیستم خواهد شد. نوع دیگری از روش تولید کود سولفات آمونیوم از طریق سنگ گچ CaSO42H2O است. در داخل محلولی از کربنات آمونیوم, سنگ گچ خرد شده افزوده می گردد. سنگ آهک یا کلسیم کربنات ته نشین می شود و سولفات آمونیوم به تولید تولید خواهد شد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر