روش تولید سولفات آلومینیوم

روش تولید سولفات آلومینیوم

به منظور دریافت اطلاعات مختلف در مورد سولفات آلومینیوم نظیر اینکه روش تولید سولفات آلومینیوم چیست و این ماده چه کاربرد ها و مصارفی دارد با سایت پارس شیمی همراه شوید.

روش تولید سولفات آلومینیوم

روش تولید سولفات آلومینیوم چگونه است

تولید سولفات آلومینیوم از طریق پروسه ای از واکنش اسید سولفوریک و محلولی آبدار حاوی آلومینا ( هیدروکسید آلومینیوم ) صورت می گیرد. این عملکرد در دمای 225 تا 260 درجه فارنهایت و در فشار مشخصی در محفظه ای حفظ می گردد. اسید سولفوریک و آلومینیوم هیدروکسید از داخل محفظه خاصی و در مدت زمانی بین پنج تا چهل و پنج دقیقه عبور نموده که برای دستیابی به هشتاد تا صد درصد تکمیل واکنش کفایت می نماید. در مرحله بعد مواد واکنش دهنده در اثر قرار گرفتن در یک مخلوط کن که از یک مارپیچ دو جهته تشکیل شده است, ترکیب نموده و سولفات آلومینیوم تولید می گردد.

روش اول : 2Al(OH)3+3H2SO4→Al2(SO4)3+6H2O

روش دوم از طریق حرارت دادن اسید سولفوریک : (2Al(s)+3H2SO4→Al2(SO4)3+3H2(g

سولفات آلومینیومی که به روش واکنش سولفوریک اسید رقیق با آلومینا به دست می آید و به صورت سولفات آلومینیوم پودری و سفید رنگ است. این روش تولید پر سرعت بوده و مصرف اندک آلومینا نیز از لحاظ اقتصادی و کیفیت صرفه بیشتری نسبت به دیگر روش های دارد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر