روش تولید سود پرک از سود مایع

روش تولید سود پرک از سود مایع

سود مایع با فرمول ساختاری سدیم هیدروکسید NaOH یکی از مهم ترین مواد شیمیایی بسیار پر کاربرد در صنعت است. محصولات جانبی در کارخانه تولید سود مایع عبارت از اسید کلریدریک ، پرکلرین ، آب ژاول و گاز کلر می باشند که همزمان با تولید سود مایع تولید می گردند. سود مایع به دلیل حالت فیزیکی خاصی که دارد ، حمل و نقل و انبارداری آن بسیار مشکل است و حجم زیادی را اشغال می نماید به همین دلیل آن را به صورت جامد یعنی سود پرک تبدیل می نمایند تا بتوان به راحتی در کیسه های 25 کیلوگرمی بسته بندی نموده و حمل و نقل و انبارداری آن نیازمند بشکه های سنگین و بزرگ نخواهد بود.

روش-تولید-سود-پرک-از-سود-مایع 

روش تولید سود پرک از سود مایع چگونه است؟

 پس از تولید سود مایع 50 درصد به روش الکترولیز نمک صنعتی که آن را روش کلروآلکالی chlor-alkali می نامند ، توسط تانکر های مخصوصی به کارخانه تولید سود پرک منتقل گردیده و در مخازن خاصی تخلیه و نگهداری می شود. در مرحله بعد ، سود مایع از مخزن به سمت سینی هایی از جنس نیکل ارسال می گردد. اعمال حرارت 1400 درجه سانتی گراد در شرایط کنترل شده سبب تبخیر مایعات سود مایع شده و غلظت آن را به 98 درصد می رساند. در نهایت سود مایع تغلیظ شده به سمت خشک کن های دوار انتقال می یابد و با اعمال سرما باعث می شود سود به شکل ورقه های نازکی به نام سود پرک تبدیل گردد. پس از جدا سازی سود پرک از دیواره های این درایو ها ، به سرعت در کیسه های دوجداره ای بسته بندی می شود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر