روش تولید اکسید روی

روش تولید اکسید روی

انواع مختلفی از روش تولید اکسید روی برای مصارف صنعتی و آزمایشگاهی وجود دارد که اصول آن بر ترکیب نمودن روی با اکسیژن است تا فرمولاسیون ZnO شکل گیرد.

روش تولید اکسید روی, zinc oxide

روش تولید اکسید روی به اشکال مختلفی می باشد که از آن جمله می توان به روش آزمایشگاهی اشاره نمود که برای تولید این ماده در اشل کوچک می باشد و خلوص مناسبی نیز دارد اما تولید صنعتی و در حجم زیاد با این روش امکان پذیر نیست. روش های غیر اثبات شده ای نیز برای تولید زینک اکسید وجود دارد مانند روش شیمیایی مرطوب.

اما روش های اصلی برای تولید اکسید روی عبارتند از روش مستقیم که در آن فلز روی در یک محلول کربنی حرارت دیده و تبخیر می گردد. این روش را متد آمریکایی نیز می نامند. روش دیگر, روش غیر مستقیم نام داشته و بر اساس تبخیر مستقیم فلز روی در دمای بیش از 907 درجه سانتی گراد می باشد تا بخار روی با اکسیژن موجود در محیط ترکیب شود.

 

روش تولید اکسید روی

انواع مختلفی از روش تولید اکسید روی برای مصارف صنعتی و آزمایشگاهی وجود دارد که اصول آن بر ترکیب نمودن روی با اکسیژن است تا فرمولاسیون ZnO شکل گیرد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر