دستگاه تولید اکسید روی

دستگاه تولید اکسید روی

دستگاه تولید اکسید روی جهت تولید این ماده به روش های مختلف به کار می رود. جندین روش مختلف برای تولید اکسید روی وجود دارد که هر یک به منظور خاص و در شرایط متفاوتی تولید می گردد برای مثال جهت استفاده در مصارف آزمایشگاهی یا کاربرد های صنعتی

دستگاه تولید اکسید روی

اکسید روی معمولا دارای دو شکل اصلی می باشد. یکی شش ضلعی و دیگری مکعبی. مدل شش ضلعی آن رایج تر است زیرا در دما و فشار محیط دارای حالت ثالت تری می باشد. روش های مختلفی برای تولید اکسید زینک وجود دارد.

برای فروش اکسید زینک از روش تولید صنعتی آن استفاده می شود که به دو صورت روش مستقیم یا روش آمریکایی و روش غیر مستقیم یا روش فرانسوی است. همچنین جهت تولید اکسید روی آزمایشگاهی نیز از روش شیمیایی مرطوب و روش آزمایشگاهی تولید استفاده می گردد که در این روش ها امکان تولید در حجم وسیع ممکن نیست.

در روش های صنعتی مبنای تولید بر تبخیر عنصر روی در دمای بالا می باشد تا بخار این ماده با اکسیژن هوا ترکیب شده و ZnO تولید شود.

 

دستگاه تولید اکسید روی

دستگاه تولید اکسید روی جهت تولید این ماده به روش های مختلف به کار می رود. چندین روش مختلف برای تولید اکسید روی وجود دارد که هر یک به منظور خاص و در شرایط متفاوتی تولید می گردد برای مثال جهت استفاده در مصارف آزمایشگاهی یا کاربرد های صنعتی

ارسال نظر

عنایت اله : ازمایش شیمی وشناسایی معدن
0 0
نظر شما چیست ؟میخواه م معدن روی را بشناسم
عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر