درباره ی سنگ نمک

درباره ی سنگ نمک

پارس شیمی | سایت مرجع درباره ی سنگ نمک و دریافت اطلاعات لازم فیزیکی و شیمیایی در مورد نمک و کاربرد ها مختلف آن 

درباره ی سنگ نمک

سنگ نمک دارای کاربرد های مختلفی در صنایع غذایی و صنعت و موارد زیبایی است. امروزه چراغ های زیبایی تولید شده از سنگ نمک عمومیت یافته است. در صنایع غذایی نیز کاملا مشخص است که بیشترین میزان نمک خوراکی از سنگ نمک تولید می شود. البته در تولید نمک تصفیه شده ید دار می توان از نمک دریایی نیز استفاده نمود که البته حجم مصرف آن بسیار کمتر از سنگ است. در صنایع شیمیایی هم از نمک به منظور تولید سود کاستیک سوز آور که ماده ای پر مصرف است استفاده می شود. همچنین بیشترین میزان تولید گاز کلر بوسیله نمک است. تولید نمک های غیر خوراکی ( نمک صنعتی ) از دیگر مصارف سنگ نمک است.

 

درباره ی سنگ نمک

پارس شیمی | سایت مرجع درباره ی سنگ نمک و دریافت اطلاعات لازم فیزیکی و شیمیایی در مورد نمک و کاربرد ها مختلف آن 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر