درباره سنگ نمک

درباره سنگ نمک

مصرف کنندگان و دانشجویان محترم چنانچه مایل به کسب اطلاعات مناسب درباره سنگ نمک می باشید نظیر فرمول شیمیایی نمک و اشکال و دانه بندی های مختلف و همچنین مصارف و کاربرد های نمک, بخش نمک سایت پارس شیمی را پیگیری نمایید.

درباره سنگ نمک

اطلاعاتی درباره سنگ نمک

سنگ نمک در بخش های مختلف کشور مان از معادن مختلف نمک استحصال می شود اما قطب سنگ نمک ایران و بلکه خاورمیانه را می توان استان سمنان دانست. حجم گسترده ای از معادن نمک کشور غرب آسیا در این منطقه ایجاد گردیده است. سنگ نمک معمولا به شکل سنگ و صخره قابل مصرف نیست و باید با کوبش آن, انواع مختلفی از نمک صنعتی را ایجاد و در قسمت های مختلف صنعتی و تولیدی به کار گرفت. خلوص نمک صنعتی که از معدن برداشت شده و هیچ گونه فراوری بر روی آن صورت نگرفته است معمولا تا 95 درصد می باشد و ناخالصی های مختلفی در خود دارد که گاهی موجب ایجاد نمک صورتی و نمک آبی نیز می شود. نمک برداشت شده از دریا را نمک دریایی می نامند و آن هم نوعی نمک صنعتی محسوب می گردد اما نمک دریا به صورت سنگ نمک نیست.

 

درباره سنگ نمک

مصرف کنندگان و دانشجویان محترم چنانچه مایل به کسب اطلاعات مناسب درباره سنگ نمک می باشید نظیر فرمول شیمیایی نمک و اشکال و دانه بندی های مختلف و همچنین مصارف و کاربرد های نمک, بخش نمک سایت پارس شیمی را پیگیری نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر