درباره سدیم هیدروکسید

درباره سدیم هیدروکسید

پارس شیمی | دریافت قیمت و کلیه اطلاعات درباره سدیم هیدروکسید و  فروش سود سوز آور با بهترین شرایط

درباره سدیم هیدروکسید

موارد مصرف سود کاستیک Caustic Soda با فرمول شیمیایی NaOH به شرح زیر است: 

تاثیر قلیایی : سود سوزآور خاصیت چربی زدایی بالایی دارد و هر گونه چربی را می توان با محلول سود پرک در دمای 40 تا 85 درجه سانتی گرادد کاستیک سودا یا سودا اش از بین برد. ترکیب بسیاری از صابون ها و شوینده ها دارای میزان زیادی هیدروکسید سدیم است.

تولید سود پرک : ماده اصلی و اولیه برای تولید سود پرک 99 درصد, سود مایع 50 درصد می باشد به این صورت که سود سوز آور مایع را با در دمایی 138 درجه تبخیر می نمایند تا به صورت جامد در آید.

تولید آلومینیوم : محلول سود کاستیک در حال تبخیر با سنگ آلومینیوم واکنش داده و ترکیب سدیم آلومینیوم به دست می آید و ناخالصی هایی موجود در ترکیب که گل سرخ نام دارد از روی آن جمع آوری می شود.

مرسریزه نمودن : این فرایند شامل غوطه ور کردن نخ و الیاف در محلول کاستیک سودا می باشد. مدت زمان اعمال آن بسیار کوتاه و در حدود 44 دقیقه است و سپس با آب و یا اسید شسته می شود تا محلول سود کاستیک از روی الیاف پاد شود.

تولید کاغذ : در قرن نوزدهم برای اولین بار خمیر کاغذ توسط محلول کاستیک سودا به طور آزمایشی تحت شرایط دمایی و حرارتی افزایشی مورد پختت قرار گرفت.

استفاده از سود سوزاور در تولید کاغذ موجب بهبود اقتصادی شرایط تولید می گردد.

تولید صابون ها : محلول قلیایی داغ سدیم هیدروکسید برای خنثی سازی روغن ها و چربی ها استفاده می شود برای تولید نمک اسید چرب سدیمم که صابون نامیده می شود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر