خواص هیدروکسید سدیم

خواص هیدروکسید سدیم

برای آشنایی با خواص هیدروکسید سدیم یا سود پرک و ویژگی ها و خصوصیات این ترکیب شیمیایی مفید و پر درخواست در صنعت و همچنین مطالعه در مورد خصوصیات و ویژگی های آن و روش های تولید و سنتز و اصولی که در هنگام حمل و انبارداری باید مورد توجه قرار گیرد و نیز فروش هیدروکسید سدیم یا فروش سود پرک از قسمت سود پرک سایت پارس شیمی دیدن فرمایید

خواص هیدروکسید سدیم

خواص هیدروکسید سدیم چیست

از جمله خواص هیدروکسید سدیم یا سود پرک ناپایدار بودن این ماده شیمیایی می باشد به این صورت که اگر درمجاورت هوای آزاد قرار گیرد با جذب رطوبت و گاز کربنیک موجود در محیط تغییر ماهیت می دهد. از دیگر خواص هیدروکسید سدیم سوزانندگی و خورندگی آن می باشد به طوری که اگر دمای محیط بالا باشد می توانند موجب ایجاد خورندگی در دیواره های مخزن نگهداری خود می شود. در صورتی این ماده با پوست بدن تماس یابد سبب ایجاد سوختگی بر روی پوست و یا وارد آمدن صدماتی به چشم می شود. همچنین اگر دمای آن کمتر 15 درجه شود, ویسکوزیته افزایش یافته و سدیم هیدروکسید شروع به یخ زدن می نماید.

 

خواص هیدروکسید سدیم

برای آشنایی با خواص هیدروکسید سدیم یا سود پرک و ویژگی ها و خصوصیات این ترکیب شیمیایی مفید و پر درخواست در صنعت و همچنین مطالعه در مورد خصوصیات و ویژگی های آن و روش های تولید و سنتز و اصولی که در هنگام حمل و انبارداری باید مورد توجه قرار گیرد و نیز فروش هیدروکسید سدیم یا فروش سود پرک از قسمت سود پرک سایت پارس شیمی دیدن فرمایید

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر