خمیر با پودر سنگ

خمیر با پودر سنگ

پودر سنگ ماده ای پودری یا میکرونیزه می باشد که در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده به عنوان یکی از افزودنی های صنایع ساختمان سازی در ترکیب با آب به صورت خمیر در می آید.

 خمیر با پودر سنگ

پودر سنگ تمایل فراوانی به جذب آب و رطوبت داشته و در صورت ترکیب با آب همانند اسفنج عمل کرده و آب زیادی را به خود جذب می نماید. پس از ترکیب نیز چسبندگی زیادی پیدا می نماید. پودر سنگ ماده ای پودری یا میکرونیزه می باشد که در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده به عنوان یکی از افزودنی های صنایع ساختمان سازی در ترکیب با آب به صورت خمیر در می آید.

 

کلمات مرتبط : پودر مردار سنگ - قیمت پودر سنگ جوشقان - فروش پودر سنگ قم - پودر خاک سنگ چیست - خاک سنگ چیست - تولید پودر سنگ مرداب - خرید پودر سنگ و سیمان سفید - تولید کننده پودر سنگ سفید و رنگی - فروش پودر خاک سنگ - قیمت خاک سنگ - پودر سنگ قم و سبزوار و ساوه

به منظور خرید پودر سنگ و مصالح ساختمانی با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی به شماره تلفن 02133324980 تماس حاصل نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 277 کاربر