خطرات سود سوزآور

خطرات سود سوزآور

پارس شیمی | ارائه مطالب مفید در مورد کاستیک سودا و همچنین خطرات سود سوزآور و بررسی تاریخچه تولید و استفاده از آن در صنعت و بخش های غیر صنعتی

خطرات سود سوزآور

جهت جلوگیری از خطرات سود سوز آور برای سلامت انسان باید در حین استفاده از آن باید یه سری موارد ایمنی را رعایت نمود. بخارات ناشی ازز سود سوزآور در دمای بالا سبب ایجاد سوختگی هایی در سیستم تنفسی می شود. همچنین از خطرات سود سوزآور در تماس با پوست این است که می تواند موجب سوختگی های گسترده ای شود. بخارات داغ آن نیز سبب صدماتی به چشم می شود. در هنگام کارکردن با این ماده باید از دستکش و عینک و ماسک استفاده نمود.

 

خطرات سود سوز آور

پارس شیمی, ارائه مطالب مفید در مورد کاستیک سودا و همچنین خطرات سود سوزآور و بررسی تاریخچه تولید و استفاده از آن در صنعت و بخش های غیر صنعتی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر