خط تولید سولفات منگنز

خط تولید سولفات منگنز

معرفی مراحل مختلف خط تولید سولفات منگنز و چگونگی تولید آن و آشنایی با روش های متفاوتی که امکان تولید این ماده و سایر ترکیبات سولفاته از طریق سایت پارس شیمی

خط تولید سولفات منگنز

در خط تولید سولفات منگنز از دی اکسید منگنز که نوعی سنگ معدنی می باشد استفاده می شود. به منظور تولید سولفات منگنز نیاز است تا فرمولاسیون آن به صورت MnSO4 تغییر نماید. عامل کاهنده در این واکنش اسید سولفوریک است. روند تولید به این صورت است که با پخت دی اکسید منگنز در دمای 900 درصد سانتی گراد به همراه گرافیت, یک اتم اکسیژن از ترکیب آن خارج شده و اکسید منگنز ایجاد می گردد. این ماده در اسید سولفوریک محلول می باشد و از ترکیب این دو, سولفات منگنز به دست می آید. این روش را روش کاهشی می نامند که با استفاده از فلز منگنز به دست می آید. روش دیگر در تولید این ماده با استفاده از اکسیده نمودن نمک سولفیت منگنز است که با جذب یک اتم اکسیژن, یون سولفات آن به دست می آید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر