خرید سود مایع

خرید سود مایع

پارس شیمی | جهت خرید سود مایع با قیمت زیر بازار و کیفیت بسیار عالی منطبق بر آنالیر و شرایط استثنایی با ما تماس حاصل نمایید

 خرید سود مایع

یکی از مواد شیمیایی که سالانه بیش از 60 میلیون تن آز آن در کشور های مختلف جهان تولید شده و در بخش های مختلف صنعتی و غیر صنعتی به مصرف می رسد, سود سوز آور مایع Caustic Soda liquid می باشد

 

سود مایع کاستیک چیست

سود سوزاور یا کاستیک سودا یا سود کاستیک نوع خاصی از نمک قلیایی است که خاصیت بازی قوی دارد. فرمول ساختاری سود سوزآور NaOH می باشد و ابتدا در پتروشیمی ها به صورت مایع تولید می شود. خرید سود مایع یک محلول شفاف می باشد که نام لاتین آن هیدروکسید سدیم یا سدیم هیدروکسید sodium hydroxide است. شکل فیزیکی کاستیک سودا مایع به صورت محلول سدیم هیدروکسید و بی بو و بی رنگ است

برای تولید و خرید سود مایع از سود کاستیک 50 درصد به عنوان ماده اولیه استفاده می شود به این شکل که با تبخیر و افزایش خلوص سود مایع تا 98 درصد, سو کاستیک جامد تولید می شود که یه اشکال مختلفی تولید می شود. اشکال سود جامد به صورت سود کاستیک پرک که لایه های باریک و پهنی است. سود کاستیک گرانول که اشکال کروی کوچکی دارد و سود سوزآور پودی که هر یک از اشکال بسته نوع مصرف آن به تولید می رسد

خلوص سود پرک 99 درصد است و به راحتی و به میزان بالا در آب قابلیت حل شدن دارد. همچنین در هنگام انحلال در آب, مانند حل کردن اسید های قوی چون اسید سولفوریک, انرژی گرمایی و بخار زیادی تولید می شود. سدیم هیدروکسید در اسید ها حل نمی شود و در برخی الکل ها مانند اتانول و متانول به میزان اندکی قابلیت انحلال دارد. جهت خرید سود مایع با قیمت زیر بازار و کیفیت بسیار عالی منطبق بر آنالیر و شرایط استثنایی با ما تماس حاصل نمایید

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر