تیتراسیون سدیم هیدروکسید

تیتراسیون سدیم هیدروکسید

آشنایی با تیتراسیون سدیم هیدروکسید در آزمایش های اسید باز و نیز کاربرد های فراوانی سدیم هیدروکسید در صنایع آزمایشگاهی و شیمیایی و معرفی ویژگی های مختلف ظاهری و شیمیایی این ماده و دمای ذوب و جوش و روش های صنعتی و آزمایشگاهی تولید هیدروکسید سدیم در سایت پارس شیمی به عنوان سایت مرجع در معرفی مواد شیمیایی و معدنی

تیتراسیون سدیم هیدروکسید

تیتراسیون سدیم هیدروکسید

سدیم هیدروکسید علاوه بر اینکه کاربرد گسترده و بنیادین در صنایع مختلف دارد و در حدود 60 درصد از آن در بخش صنعت به کار گرفته می شود, در بخش صنایع شیمیایی و مصارف آزمایشگاهی نیز به کار می رود. در آزمایشگاه ها برای تعیین غلظت اسیدهای مجهول درتیتراسیون اسید-باز از محلول قلیایی سدیم هیدروکسید استاندارد استفاده می‌شود. همچنین یکی از مهم ترین مصارف آن در تنظیم اسیدیته و یا ایجاد محیط های قلیایی برای انجام آزمایشاتی می باشد که نیاز به چنین محیطی دارند. دیگر کاربرد آن در خنثی سازی انواع اسید ها می باشد زیرا سدیم هیدروکسید یک قلیای بسیار قوی است.

 

تیتراسیون سدیم هیدروکسید

آشنایی با تیتراسیون سدیم هیدروکسید در آزمایش های اسید باز و نیز کاربرد های فراوانی سدیم هیدروکسید در صنایع آزمایشگاهی و شیمیایی و معرفی ویژگی های مختلف ظاهری و شیمیایی این ماده و دمای ذوب و جوش و روش های صنعتی و آزمایشگاهی تولید هیدروکسید سدیم در سایت پارس شیمی به عنوان سایت مرجع در معرفی مواد شیمیایی و معدنی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر