تولید کود گوسفندی

تولید کود گوسفندی

تولید کود گوسفندی به منظور ارائه به بازار مصرف به عنوان یک محصول جانبی نگهداری و پرورش این حیوان محسوب می شود و به دلیل قیمت بالا تر این کود نسبت به کود گاوی دارای درآمد مناسبی نیز هست.

 تولید کود گوسفندی

طبق محاسبات هر گوسفند در طول سال به میزان 25 برابر وزن خود , کود حیوانی تولید می کند. همچنین به دلیل نداشتن بستر در آغول های پرورش گوسفند به راحتی می توان کود را جمع آوری نمود. تولید کود گوسفندی به منظور ارائه به بازار مصرف به عنوان یک محصول جانبی نگهداری و پرورش این حیوان محسوب می شود و به دلیل قیمت بالا تر این کود نسبت به کود گاوی دارای درآمد مناسبی نیز هست.

 

کلمات مرتبط : فروش کود گوسفندی - کود گوسفندی پوسیده - قیمت کود گوسفند - خواص کود گوسفندی برای درخت - کود گوسفندی یا گاوی - فواید کود گوسفندی برای زعفران - فروش کود کشاورزی - بهترین کود شیمیایی - کود حیوانی - انواع کود دامی - شیره کود گوسفندی

به منظور خرید کود گوسفندی با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی به شماره تلفن های درج شده در سایت تماس حاصل نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر