تولید کود سولفات منگنز

تولید کود سولفات منگنز

پارس شیمی | تولید کود سولفات منگنز و همچنین فروش کود سولفات منگنز چینی با درجه خلوص 32 درصد به صورت پودری و سفید رنگ با کیفیت تایید شده و قیمت ارزان با امکان ارسال به کلیه نقاط کشور

تولید کود سولفات منگنز

تولید کود سولفات منگنز به منظور استفاده در بخش کشاورزی می باشد. این ماده از نظر شیمیایی دارای pH پایین و فرمول شیمیایی MnSO4 و از نظر فیزیکی به صورت پودری سفید رنگ است. سولفات منگنز از اتم های منگنز و گوگرد و اکسیژن تشکیل شده است و در خانواده ی سولفات ها قرار می گیرد. منگنز از جمله عناصر معدنی سازنده پوسته کره زمین می باشد که وجود آن در ساختمان بدن موجود زنده الزامی بوده و کمبود منگنز در گیاهان سبب زرد شدن برگ های مخصوصا برگ های جوان و سر شاخه ها می شود و دلیل این امر نیز کم تحرکی این عنصر بوده و در صورت فقر خاک, از شاخه های پیر به شاخه های جوان منتقل نمی شود و حتی ممکن است سبب توقف کامل رشد گیاه یا درخت شود. 

گروه صنعتی پارس شیمی, تولید کود سولفات منگنز و همچنین فروش کود سولفات منگنز چینی با درجه خلوص 32 درصد به صورت پودری و سفید رنگ با کیفیت تایید شده و قیمت ارزان با امکان ارسال به کلیه نقاط کشور

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر