تولید کنندگان سولفات منگنز

تولید کنندگان سولفات منگنز

پارس شیمی به عنوان یکی از تولید کنندگان سولفات منگنز آمادگی عرضه کلیه کود های سولفاته را با کیفیت استاندارد به منظور استفاده در کشاورزی و باغداری دارد.

تولیدکنندگان سولفات منگنز

تولید کنندگان سولفات منگنز این محصول را به منظور استفاده در بخش کشاورزی به عنوان یک کود شیمیایی تولید می نمایند. خاک کشاورزی اکثر مناطق کشور به دلیل بارش اندک و کم آبی, به صورت شور و آهکی می باشد که این عامل موجب افت جذب ریز مغذی های مورد نیاز گیاهان است. عنصر منگنز یکی از مواد معدنی که تاثیر زیادی در فعالیت های آنزیمی در گیاهان داشته و در تنفس و فتوسنز گیاه مشارکت می نماید. وجود گوگرد در ترکیب این کود شیمیایی سبب ایجاد مقدار اندکی اسید در خاک می شود که با کاهش pH و شوری خاک موجب تسهیل در جذب منگنز و دیگر ریز مغذی های فلزی توسط ربشه گیاه می شود. گروه صنعتی پارس شیمی به عنوان یکی از تولید کنندگان سولفات منگنز آمادگی عرضه کلیه کود های سولفاته را با کیفیت استاندارد به منظور استفاده در کشاورزی و باغداری دارد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر