تولید کنندگان سود سوز آور

تولید کنندگان سود سوز آور

پارس شیمی یکی از تولید کنندگان سود سوز آور مایع با خلوص 33 تا 50 درصد و سود جامد کاستیک به شکل سود پرک 99 درصد و سود کاستیکک گرانول با کیفیت درجه عالی و در بسته بندی سفارشی

تولید کنندگان سود سوز آور, تولید کنندگان سود سوز آور مایع, تولید کنندگان سود سوز آور پرک, تولید کنندگان سود سوز آور جامد, تولید کنندگان سود سوز آور صادراتی

تولید کنندگان سود سوز آور برای تولید هیدروکسید سدیم از روش های مختلفی استفاده می نمایند. یکی از مهم ترین روش های تولید سودد کاستیک که امکان تولید این ماده را در حجم وسیع و صنعتی دارد روش chloralkali می باشد. تولید سود سوزآور در کارخانه های بسیار بزرگ و با فناوری پیچیده ای انجام می پذیرد.

در روش کلر آلکالی با استفاده از تجزیه نمک به روش الکترولیز سود کاستیک تولید می شود. روش کار به این صورت می باشد که محلول غلیظی از آب نمک تهیه شده و در سلول های الکترولیزی قرار می گیرد و با بر قرار کردن جربان برق DC به این محلول گاز کلر به صورت یون منفی در سمت کاتیون و یون سدیم به صورت Na+ در قسمت آنیون جمع می گردد و سپس با یون هیدروکسید ترکیب شده و محلول سود کاستیک تولید می شود 

پارس شیمی یکی از تولید کنندگان سود سوز آور مایع با خلوص 33 تا 50 درصد و سود جامد کاستیک به شکل سود پرک 99 درصد و سود کاستیکک گرانول با کیفیت درجه عالی و در بسته بندی سفارشی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر