تولید کننده پودر کربنات کلسیم

تولید کننده پودر کربنات کلسیم

پارس شیمی بزرگترین تولید کننده پودر کربنات کلسیم در دانه بندی های مختلف از مش 100 تا مش 2500 برای مصرف کارخانجات داخل کشور و همچنین کربنات کلسیم صادراتی در بسته بندی جمبوبگ تحویل مرز ها و بنادر کشور.

تولید کننده پودر کربنات کلسیم

تولیدکننده پودر کربنات کلسیم این ماده را به دو روش به دست می آورند. روش اول که بیشترین میزان تولید این ترکیب را شامل می شود به صورت استخراج از معدن است. کربنات کلسیم معدنی GCC بسته به نوع معدنی که از آن برداشت می شود دارای خلوص و کیفیت متفاوتی است. برای تولید نوع خالص این ماده که از آن در بخش های غذایی و دارویی سود برده می شود باید به روش صنعتی آن را سنتز نمود. روش صنعتی تولید پودر کربنات کلسیم به این شکل است که مقدار مشخصی آب به اکسید کلسیم یا همان آهک زنده افزوده می شود تا هیدروکسید کلسیم یا آهک هیدراته به دست بیاید. سپس گاز دی اکسید کربن از درون این محلول عبور داده می شود و پودر کربنات کلسیم رسوبی تولید می گردد.

پارس شیمی بزرگترین تولید کننده پودر کربنات کلسیم در دانه بندی های مختلف از مش 100 تا مش 2500 برای مصرف کارخانجات داخل کشور و همچنین کربنات کلسیم صادراتی در بسته بندی جمبوبگ تحویل مرز ها و بنادر کشور.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر