تولید کننده سود

تولید کننده سود

پارس شیمی بزرگترین تولید کننده سود پرک کاستیک و سود سوز آور مایع برای استفاده مصرف کننده محترم با کیفیت سفارشی و قیمت استثنایی.

سود سوزآور را با یک تلفن و در اسرع وقت در محل خود تحویل بگیرید

تولید کننده سود سوز آور, تولید کننده سود سوز آور مایع, تولید کننده سود سوز آور جامد, تولید کننده سود سوز آور پرک

تولید کننده سود پرک از روش های مختلفی امکان تولید این ماده شیمیایی را دارد. اما هر روش مورد استفاده خاصی دارد. برای مثال استفاده از فلز خالص سدیم در تولید سود کاستیک یک روش آزمایشگاهی می باشد که میزان تولید محصول در این روش بسیار اندک است. تولید سود کاستیک در مقیاس صنعتی در مجتمع های پتروشیمی و از طریق الکترولیز نمک صنعتی صورت می پذیرد و روشی که برای این منظور استفاده می گردد روش کلر آلکالی نام دارد که توسط این روش امکان تولید سود سوزآور مایع با خلوص 50 درصد ممکن می شود.

 

تولید کننده سود پرک

پارس شیمی بزرگترین تولید کننده سود پرک کاستیک و سود سوز آور مایع برای استفاده مصرف کننده محترم با کیفیت سفارشی و قیمت استثنایی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر