تولید کلروفریک

تولید کلروفریک

برای تولید کلروفریک می توان از آنیون های مواد تشکیل دهنده آن یعنی عناصر کلر و آهن استفاده نمود. همچنین محلول کلرید آهن به روش صنعتی هم با استفاده از سنگ آهن و هم فلز آهن صورت می گیرد و از فرایندی به نام "دور بسته" استفاده می شود.

تولید کلروفریک

مراحل تولید کلرید آهن 3 به این صورت است:

ابتدا باید سنگ آهن را در اسید هیدروکلریک حل نمود. سپس کلرید آهن 2 به دست آمده توسط کلرین, اکسیده می شود. همچنین امکان تولید کلروفریک توسط فلز خالص آهن نیز وجود دارد به این شکل که آهن توسط اسید کلریدریک کاهش یافته و سپس با پروکسید هیدروژن واکنش می دهد تا فرایند اکسیداسیون تکمیل گردد.

 

کلمات مرتبط : کلرید آهن - تری کلرید آهن - فریک کلراید - کلروفریک - مولیسیت - فلورس مارتیس - کلرید آهن 3 ظرفیتی - فروش کلروفریک - قیمت کلرید آهن - کلرید آهن چیست -  تولید کلروفریک - کاربرد کلروفریک - کلروفریک چیست - Iron(III) chloride - Ferric chloride - Iron trichloride - فروش کلرید آهن - کلرید فریک - قیمت کلروفریک - کلرفریک

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر