تولید و فروش پارافین جامد

تولید و فروش پارافین جامد

پارس شیمی | تولید و فروش پارافین جامد و مایع در بسته بندی های متنوع و با انواع فلش پوینت به منظور استفاده در صنایع مختلف و فراوانی که به این ماده وابسته می باشند با امکان ارسال به تمامی شهر های کشور از جمله عرضه در تهران,شیراز, مشهد, قم, اصفهان و ...

 تولید و فروش پارافین جامد

تولید و فروش پارافین جامد و مایع برای استفاده در بخش های مختلف صنعتی و غیر صنعتی صورت می گیرد. امروزه بر خلاف گذشته که استفاده از این ماده فقط به منظور شمع سازی محدود بوده است, از پارافین در صنایع بسیار زیادی به صورت گسترده استفاده می شود. حتی در صنایع غذایی و بهداشتی هم کاربرد گسترده ای داشته و از آن برای تولید انواع کرم ها و لوسیون های بهداشتی و درمانی سود برده می شود. یکی از مصارف پارافین که امروز بسیار مورد توجه قرار گرفته است, پارافین درمانی می باشد که سبب بهبود درد های مفصلی و پوستی می شود.

 

تولید و فروش پارافین جامد

پارس شیمی | تولید و فروش پارافین جامد و مایع در بسته بندی های متنوع و با انواع فلش پوینت به منظور استفاده در صنایع مختلف و فراوانی که به ماده وابسته می باشند با امکان ارسال به تمامی شهر های کشور از جمله عرضه در تهران,شیراز, مشهد, قم, اصفهان و ...

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر